شعرهای یک دختر تنها

 

 

عهدو پیمان با ما و وفا با دیگران 

   ساده دل من که قسم های تو باور کردم

+نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ساعت10:14توسط دختر تنها | |